Otkup Numizmatike


  • vršimo otkup srerbnjaka svih vrsti (pojedinačnih primjeraka i zbirki, srebrnih medalja i sl.) iz svih razdoblja i svih zemalja svijeta.
  • vršimo otkup zlatnika svih vrsta (kovani novac, dukate i zlatne medalje) iz svih razdoblja i svih zemalja svijeta.
  • vršimo otkup kovanica svih vrsta (pojedinačnih primjeraka i zbirki) iz svih razdoblja i svih zemalja svijeta.

Numizmatika (grč. nomismakovanica) je znanost koja se, u užem smislu, bavi proučavanjem starog i suvremenog kovanog novca kao predmetima od povijesnog, kulturnog i umjetničkog značenja.

Numizmatika je postala važna znanstvena grana koja numizmatički materijal obrađuje kao izvor za političku i ekonomsku povijest, epigrafsku kronologiju, jezikoslovlje, heraldiku i povijest umjetnosti.

Kovani novac

Jedna od pravih i trajnih vrijednosti je kovani novac koji je kroz stoljeća odražavao bogatstvo i moć zemalja u kojima je bio kovan čineći značajan dio njihove povijesti. Do danas, kovani novac ostao je simbol vrijednosti koju vrijeme ne može pregaziti.

 

otkupkovanica otkupnumizmatike otkupstarihkovanica otkupstarihzlatnika otkupstarogkovanognovca